Przegląd wybranych realizacji stolarskich

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

*    *   *

HOTELE I RESTAURACJE

*   *   *

PLACÓWKI OŚWIATOWE

 • Przedszkole w Warszowicach
 • Miejski Zespół Placówek Oświatowych w Rybniku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku
 • Dom Dziecka w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli
 • Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju
 • Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

*   *   *

URZĘDY I INSTYTUCJE

 • Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl.
 • Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
 • Urząd Miasta w Rybniku
 • Urząd Miasta w Jastrzębiu – Zdroju
 • Urząd Gminy Miedźna
 • Urząd Gminy Ornontowice
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa
 • Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa
 • Agencja Komunalna w Brzeszczach
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Rybniku
 • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Geting Bank w Jastrzębiu – Zdroju
 • Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju
 • Transbud w Katowicach|
 • JAS-FBG w Katowicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl.
 • Centrum Rehabilitacyjno – Sportowe VitaSport w Żorach
 • Hala Sportowa w Jastrzębiu – Zdroju
 • Dom Kultury w Pieńsku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jastrzębiu - Zdroju

*   *   *